top of page
Ara

Solunum Koruyucular için EN StandartlarıSolunum koruyucular, çalışanların gaz, buhar ve partiküller gibi tehlikeli maddelerden korunmasını sağlar. Bu ekipmanlar, özellikle zehirli gazların ve çeşitli partiküllerin bulunduğu riskli ortamlarda oldukça önemlidir. Solunum koruyucularının kalitesi ve performansı, Avrupa Normları (EN) tarafından belirlenen standartlarla ölçülür.

Örneğin, EN 149 standardı, partikül filtrasyonlu solunum koruyucuların (FFP) standartlarını belirler. Bu standarda göre, FFP maskeleri, FFP1, FFP2 ve FFP3 olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Her bir kategori, belirli bir minimum filtrasyon etkinliğine sahip olmalıdır: FFP1 %80, FFP2 %94 ve FFP3 %99.

Bir başka önemli standard ise EN 140. Bu standard, yarım ve tam yüz maskeleri için kullanılır. Bu maskeler genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılır ve çeşitli gaz ve buharlara karşı koruma sağlarlar. EN 140 standardına göre, bu maskelerin, kullanıcının yüzüne uygun bir şekilde oturması, kullanıcıya rahatsızlık vermemesi ve nefes almayı engellememesi gerekmektedir.

EN 143 ve EN 14387 standartları ise gaz ve kombinasyon filtrelerinin standartlarını belirler. EN 143, partikül filtrelerine yöneliktir ve bu filtrelerin, partikülleri belirli bir etkinlikle filtrelemesi gerektiğini belirtir. EN 14387 ise gaz ve kombinasyon filtrelerini kapsar ve bu filtrelerin belirli bir gaz veya buhar konsantrasyonuna karşı koruma sağlaması gerektiğini belirtir.

Solunum koruyucularının, belirlenen bu standartlara uygun olması, kullanıcıları tehlikeli maddelerden etkili bir şekilde koruyacağı anlamına gelir. Bu nedenle, bir solunum koruyucusu satın alırken veya kullanırken, bu standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Solunum Maskesi Nedir?

Bir solunum maskesi, hava yoluyla bulaşabilecek potansiyel zararlı maddelerden korunmak için tasarlanmış bir cihazdır. Bu maskeler, kullanıcının ağız ve burun kısmını kaplayarak, solunan havanın filtrelenmesini sağlar. Solunum maskeleri çeşitli türlere ayrılır, bunlar arasında koruyucu maskeler, toz maskeleri, gaz maskeleri ve kimyasal solunum maskeleri bulunur. Her biri, belirli bir tür tehlikeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Koruyucu maskeler genellikle yüzün tamamını veya büyük bir kısmını kaplar ve gaz, buhar veya toz gibi maddelerden korunmayı sağlar. Bunlar genellikle endüstriyel ortamlarda, laboratuvarlarda veya tehlikeli malzemelerle çalışanlar tarafından kullanılır. Toz maskeleri, genellikle inşaat alanlarında, tahta işlerinde ve benzeri uygulamalarda kullanılır. Bu maskeler, kullanıcının solunum sistemini, özellikle akciğerleri, partikül maddelerden korur.

Gaz maskeleri, belirli gazlardan ve buharlardan korunma sağlar. Bu tür maskeler genellikle, belirli bir gaz veya buharın yüksek konsantrasyonlarının olduğu ortamlarda kullanılır, örneğin kimya laboratuvarlarında veya endüstriyel tesislerde. Kimyasal solunum maskeleri, belirli kimyasalların varlığında solunumun korunması için kullanılır. Bu maskeler, tehlikeli kimyasalları filtreleyebilen özel bir filtre ile donatılmıştır.

Bir solunum maskesi seçerken, maskenin türü, kullanım alanı, kullanıcının yüz şekli ve boyutu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, maskenin belirli bir EN standardına uygun olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Bu, maskenin kalitesini ve performansını belirler ve kullanıcının sağlığını ve güvenliğini koruma yeteneğini garanti eder.

Gaz ve Buharlara Karşı Koruyucu Maske

Gaz maskeleri, belirli gaz ve buhar türlerinin solunmasını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu maskelerde kullanılan filtre tipi, koruma sağlanacak spesifik gaz veya buhar tipine bağlıdır. Filtreler, belirli bir gaz veya buharın moleküler yapısına göre özel olarak tasarlanmıştır, böylece yalnızca belirli maddeleri filtreleyebilir. Bu, maskenin sadece belirli bir tehlikeye karşı koruma sağladığı anlamına gelir. Bu nedenle, bir gaz maskesi seçerken, korunması gereken gaz veya buharın tipi dikkate alınmalıdır.

Toz Maskesi Standardı

Toz maskeleri, kullanıcıyı partikül maddelerden (toz, duman, sis vb.) korur. EN149, toz maskeleri için bir Avrupa Standardıdır ve maskenin belirli bir performansa sahip olmasını gerektirir. Bu standarda göre, toz maskeleri FFP1, FFP2 ve FFP3 olmak üzere üç kategoriye ayrılır. FFP2 ve FFP3 maskeler, belirli bir minimum filtrasyon etkinliğine sahip olmalıdır: FFP2 %94 ve FFP3 %99.

Enerji ile Çalışan Maskelere ilişkin Avrupa Standardı

Enerji ile çalışan maskeler, kullanıcının solunumunu desteklemek için bir enerji kaynağı kullanır. Bu maskeler genellikle, zorlu koşullarda veya uzun süreli kullanım gerektiren durumlarda kullanılır. EN12941 ve EN12942, enerji ile çalışan maskeler için Avrupa Standardıdır. Bu standartlar, maskenin belirli bir performans seviyesine ulaşmasını gerektirir ve maskenin kullanıcının solunumunu etkin bir şekilde desteklemesi gerektiğini belirtir. Ayrıca, maskenin kullanıcıya rahatsızlık vermemesi ve hareket kabiliyetini kısıtlamaması gerektiğini belirtir.

EN147 (1991) Standardı

EN147 standardı, gaz ve buhar filtreli maskeler için belirlenmiş bir Avrupa standardıdır. Bu standarda göre, belirli gaz ve buhar türlerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir maskenin belirli performans özelliklerini karşılaması gerekir. Bu özellikler, filtreleme verimliliğini, hava akış direncini ve genel yapı dayanıklılığını içerebilir. EN147 standardına uyan bir maskenin, belirli bir gaz veya buhar türüne karşı etkili koruma sağlaması beklenir.

Destekli Maskelere İlişkin Avrupa Standardı

Destekli maskeler, kullanıcıların solunumunu kolaylaştırmak için hava akışını düzenler. Bu maskeler genellikle ağır solunum yükü gerektiren durumlarda kullanılır, örneğin yoğun fiziksel aktivite sırasında veya düşük oksijen seviyelerinde. EN1835 standardı, bu tür maskelerin kalitesini ve performansını belirler. Bu standarda göre, bir destekli maskenin belirli bir hava akış seviyesini sağlaması ve kullanıcının solunum direncini azaltması gerekir.

Maske Filtre Türleri

​​Solunum maskeleri, kullanıcının maruz kalabileceği belirli tehlikelere bağlı olarak farklı filtre türlerini kullanır. Toz maskeleri, partiküllere karşı koruma sağlamak için bir partikül filtresi kullanır. Bu filtreler, toz, duman, sis ve diğer partikül maddeleri filtreler. Gaz maskeleri, belirli gaz ve buhar türlerine karşı koruma sağlamak için bir gaz/buhar filtresi kullanır. Bu filtreler, belirli bir gaz veya buharın molekülleriyle bağlanarak onları havadan ayırır. Kimyasal solunum maskeleri, belirli kimyasallara maruz kalmayı önlemek için özel bir kimyasal filtre kullanır. Bu filtreler, belirli bir kimyasalın molekülleriyle reaksiyona girerek onları etkisiz hale getirir. Her bir filtre türü, belirli bir tehlike türüne karşı koruma sağlar, bu nedenle solunum maskesi seçerken maruz kalınacak tehlike türünü dikkate almak önemlidir.

Maske Filtre Kombinasyonları

Belirli bir solunum maskesi, birden fazla filtre tipini bir arada kullanabilir. Örneğin, bir kimyasal solunum maskesi hem partiküllere karşı koruma sağlayan bir toz maskesi filtresi hem de belirli bir kimyasala karşı koruma sağlayan bir gaz maskesi filtresi içerebilir.

En 136 Standardı Nedir?

EN 136 standardı, tam yüz maskeleri için belirlenen bir standarttır. Tam yüz maskesi, ağız, burun ve gözleri kaplar ve bu sayede solunum ve görme organlarını korur. Bu standarda uygun maskeler, belirli performans gerekliliklerini karşılamalıdır.

En 149 Standardı Nedir?

EN 149 standardı, partikül filtreli yüz maskeleri için kullanılır. Bu standarda uyan maskeler, belirli toz, duman ve aerosollere karşı koruma sağlar. FFP2 maske ve FFP3 maske, bu standardın belirlediği koruma seviyeleridir.

En 143 Standardı Nedir?

EN 143 standardı, partikül filtreleri için belirlenmiştir. Bu standarda uyan filtreler, belirli boyuttaki partiküllere karşı koruma sağlar.

FFP2 Maske Nedir?

FFP2 maske, EN 149 standardına göre belirlenmiş ve belirli seviyede partikül koruması sağlayan bir maske tipidir. FFP2 maskeleri, genellikle tozlu ortamlarda ve belirli enfeksiyon risklerine karşı kullanılır.

FFP3 Maske Nedir?

FFP3 maske, FFP2 maskeden daha yüksek bir koruma seviyesi sunar. EN 149 standardına göre belirlenmiştir ve yüksek seviyede partikül koruması sağlar. FFP3 maskeleri, çok tozlu ortamlarda ve yüksek enfeksiyon riski olan durumlarda kullanılır.

Solunum Koruyucu Seçerken Dikkat Edilecekler

Solunum koruyucu seçimi, belirli bir dizi faktör dikkate alınarak yapılır. İlk olarak, korunacak tehlikeli maddelerin türü ve konsantrasyonu, seçilecek koruyucunun türünü belirler. Örneğin, belirli bir gaz veya buhar türüne maruz kalma riski varsa, uygun bir gaz veya buhar filtresi olan bir solunum koruyucusu seçilmelidir. Eğer tehlike partiküllerden kaynaklanıyorsa, partikül filtrasyonlu bir solunum koruyucusu daha uygun olacaktır.

İkinci olarak, çalışma ortamının koşulları dikkate alınmalıdır. Örneğin, oksijen seviyesinin düşük olduğu bir ortamda, hava teminli bir solunum koruyucusu gerekebilir. Ayrıca, yüksek sıcaklık veya nem gibi ekstrem koşullar, solunum koruyucusunun performansını ve kullanıcı rahatlığını etkileyebilir, bu nedenle bu faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Üçüncü olarak, kullanıcıya uygun bir solunum koruyucusu seçmek önemlidir. Yüz şekli ve boyutu, solunum koruyucusunun uygunluğunu ve rahatlığını büyük ölçüde etkiler. Bir solunum koruyucusu, yüzün tamamını kapsamalı ve kullanıcının nefes alıp vermesini engellememelidir. Ayrıca, kullanıcıya rahatsızlık vermemeli ve kullanıcının hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır.

Solunum koruyucusunun belirli bir EN standardına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu, koruyucunun kalitesini ve performansını belirler. Örneğin, partikül filtrasyonlu bir solunum koruyucusu seçiliyorsa, EN 149 standardına uygun olmalıdır. Gaz veya buhar filtreli bir solunum koruyucusu için EN 143 veya EN 14387 standartlarına uygun olmalıdır.

Bu faktörlerin tümü, solunum koruyucusunun etkinliğini ve kullanıcının sağlığını ve güvenliğini koruma yeteneğini belirler. Bu nedenle, solunum koruyucusu seçerken bu faktörlere dikkatli bir şekilde dikkat etmek önemlidir.

Comments


bottom of page