top of page
Ara

Eldiven EN StandartlarıEldivenler, kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) kategorisinde yer alır ve bu ürünler, özellikle birçok endüstride faaliyet gösteren işçilerin güvenliğini sağlama konusunda kritik bir rol oynar. Avrupa'daki EN (European Norm) standartları, eldivenlerin belirli risklere karşı ne düzeyde koruma sağladığını belirtir.

Bu standartlar, eldivenlerin belirli tehlikelere karşı koruyucu özelliklerini değerlendirmek ve sınıflandırmak için kullanılır. Örneğin, EN 388 eldivenlerin mekanik risklere (aşınma, kesilme, yırtılma, delinme) karşı korunma derecesini ölçerken, EN 374 kimyasal ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlar. EN 407 ise termal risklere (ısı ve/veya ateş) karşı korumayı ölçer.

Her bir EN standardı, eldivenlerin belirli bir tehlikeye karşı koruma sağlama yeteneğini değerlendirmek için çeşitli testler ve ölçütler içerir. Örneğin, EN 388 standardı, eldivenin aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme direncini ölçmek için belirli testleri içerir.

Bu testler ve ölçütler, eldivenlerin kullanıcılarını hangi tehlikelere karşı koruyabileceğini ve bu korumanın ne kadar etkili olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, belirli bir iş için en uygun eldiveni seçmek, genellikle belirli bir işte ortaya çıkabilecek risklere karşı hangi EN standartlarının gerektiğini belirlemeyi içerir.

EN standartları eldivenlerin belirli risklere karşı koruma seviyelerini belirlemek için hayati öneme sahiptir. Bu standartlar, işçilerin güvenliğini sağlama ve iş yerindeki kazaları en aza indirme konusunda yardımcı olur. Bunun yanı sıra, bu standartlar sayesinde işverenler ve işçiler, belirli bir iş için hangi eldivenin en uygun olduğunu belirleyebilirler.

EN 388: 2003 Standardı: Mekanik Riskten Koruyucu Eldiven

EN 388:2003 Standardı, mekanik risklerden koruyucu eldivenlerle ilgilidir. Bu standart, belirli türdeki eldivenlerin aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme gibi mekanik risklere karşı koruma sağlama kapasitelerini belirlemek için kullanılır. Bu standart, söz konusu tehlikelere karşı eldivenlerin direnç seviyelerini sınıflandırır ve belirler.

EN 388:2003 Standardı' nın temel hedefi, eldivenlerin çeşitli mekanik risklere karşı sunduğu koruma seviyesini belirlemektir. Bu, genellikle belirli bir işlev için en uygun eldivenin seçiminde yardımcı olur. Örneğin, ağır metal işçiliği yapan bir işçi, yüksek kesilme direncine sahip bir eldiven seçebilirken, bir bahçıvan, yüksek aşınma direncine sahip bir eldiven seçebilir.

Yenilenen EN 388:2016 Standardı

2016 yılında EN 388 Standardı yenilendi ve EN 388:2016 olarak bilinir. Bu güncellenmiş standarda, yeni bir kesilme testi (TDM-100) eklenmiştir. TDM-100 testi, eldivenlerin kesilme direncini daha doğru ve tutarlı bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır.

Yeni Eklenen Kesilme Testi TDM-100

TDM-100, özellikle kesilme direnci konusunda yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış eldivenlerin sınıflandırılmasında kullanılır. Bu test, eldivenin kesilme direncini ölçerken, belirli bir kuvvet altında bir bıçağın eldiven malzemesine ne kadar derinlikte nüfuz edebileceğini belirler. Bu, eldivenin kesilme direncini daha doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olur.

ISO 13997 (TDM-100) Test Metodu

ISO 13997, diğer adıyla TDM-100 test metodu, eldivenlerin kesilme direncini belirlemekte kullanılır. Bir bıçağın belirli bir yük altında eldiven malzemesini ne kadar sürede ve ne kadar derinlikte kesebileceğini belirler. Bu, kesilme direncinin yüksek hassasiyetle ölçülmesine imkan sağlar. Bu test, özellikle yüksek kesilme direnci gerektiren uygulamalar için tasarlanmış eldivenlerin performansını değerlendirmede önemlidir.

Yeni Eklenen Darbe Testi

EN 388:2016 standardının bir parçası olarak, eldivenlerin darbelere karşı direncini belirlemek için bir darbe testi eklendi. Bu test, eldivenin kullanıcısının çarpma veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmalardan ne derece korunabileceğini belirler. Bu, özellikle yüksek darbe riski olan uygulamalar için eldiven seçiminde önemli bir faktördür.

EN 407:2004 Standardı: Termal Risklerden Koruyucu Eldiven

EN 407:2004 standardı, ısıya dayanıklı eldivenlerle ilgilidir. Bu standart, eldivenin ısıya ve alevlere karşı ne kadar koruma sağladığını belirler. Çeşitli ısı kaynaklarına ve alevlere maruz kalabilen işçiler için uygun eldiven seçiminde bu standart önemli bir rol oynar.

Yeni EN ISO 374-1:2016 Standardı: Kimyasal ve Mikroorganizmadan Koruyucu Eldiven

EN ISO 374-1:2016 standardı, eldivenlerin kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlama kapasitesini belirler. Bu standart, belirli kimyasallar ve mikroorganizmalarla temas durumunda eldivenin sağladığı korumayı sınıflandırır ve belirler. Bu, kimyasal ve biyolojik tehlikelerle çalışan kişiler için uygun eldiven seçiminde kritik önem taşır.

EN 374-2:2014 Standardı

EN 374-2 standardı, bir eldivenin sıvı ve gaz geçirgenliğine karşı koruma sağlama kapasitesini belirler. Bu özellikle tehlikeli sıvılar veya gazlarla çalışan kullanıcıların eldivenlerinin maddelerin nüfuz etmesini engelleyip engellemediğini anlamak için önemlidir. Eldivenlerin sıvılara ve gazlara karşı geçirgenlik direnci, kullanıcıların ciltlerini potansiyel tehlikelere karşı korumada kritik bir rol oynar.

EN 374-4:2013 Standardı Yeni Bozulma Testi

EN 374-4:2013 standardı, eldivenlerin kimyasallara maruz kaldığında ne kadar süre boyunca koruma sağlayabileceğini belirler. Bu test, eldivenin belirli bir kimyasal maddeye ne kadar süreyle dayanabileceğini ve bu süre zarfında koruma özelliklerini ne kadar sürdürebileceğini ölçer. Bu bilgi, kullanıcıların ne sıklıkla eldivenlerini değiştirmeleri gerektiğini belirlemek için önemlidir.

Geçirgenlik Performans Seviyelerinin Sınıflandırılması

Eldivenlerin geçirgenlik performansı, belirli bir süre boyunca kimyasallara karşı ne kadar dirençli olduğunu belirler. EN 374-1 ve EN 374-2 standartlarına dayanarak, eldivenlerin geçirgenlik performansı sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, eldivenin belirli bir kimyasala karşı ne kadar süreyle koruma sağlayabileceğini belirtir.

EN ISO 374-5:2016 Standardı

EN ISO 374-5:2016 standardı, eldivenlerin mikroorganizmalara karşı koruma sağlama kapasitesini belirler. Bu standart, bir eldivenin yüzeyindeki ve içindeki mikroorganizmaların sayısını azaltmada ne kadar etkili olduğunu ölçer. Bu özellikle biyolojik tehlikelere maruz kalan kullanıcılar için önemlidir, çünkü bu, eldivenin kullanıcının ellerini potansiyel enfeksiyonlardan ne kadar etkili bir şekilde koruyabileceğini belirtir.

EN 421: 1994 Standardı: Radyasyondan Koruyucu Eldiven

EN 421 standardı, eldivenlerin radyoaktif malzemelere karşı sağladığı korumayı belirler. Bu standart, radyasyon ve radyoaktif kirleticilere karşı direnci ölçer.

EN 511: 1994 Standardı: Soğuktan Koruyucu Eldiven

Bu standart, eldivenlerin soğuğa karşı sağladığı koruma seviyesini belirler. Eldivenlerin soğuk havaya, suya ve buzlu yüzeylere karşı koruma sağlama kapasitesini ölçer.

EN 659+A1: 2008 Standardı

Bu standart, yangınla mücadele eldivenlerinin performansını belirler. Yangın ve yüksek ısıya maruz kalmaya karşı koruma sağlama kapasitesini ölçer.

EN 1082-1 Standardı

Bu standart, çelik örgü eldivenlerin kesilme direncini belirler. Çelik örgü eldivenlerin keskin objelere karşı koruma sağlama kapasitesini ölçer.

EN 12477 Standardı: Kaynak Eldiveni

Bu standart, kaynakçı eldivenlerinin performansını belirler. Eldivenlerin sıcak metale, kıvılcımlara ve ısıya karşı koruma sağlama kapasitesini ölçer.

EN 60903:2003 – IEC 60903:2002 Standardı: Elektrikçi Eldiveni

Bu standartlar, eldivenlerin elektrik akımına karşı sağladığı korumayı belirler. Eldivenlerin belirli bir voltaja kadar olan elektrik akımlarına karşı koruma sağlama kapasitesini ölçer.

DIN EN 16350:2014 Standardı

Bu standart, eldivenlerin elektrostatik özelliklerini belirler. Elektrostatik enerji oluşumunu azaltma kapasitesini ölçer. Eldivenlerin Kategori Harfleri ve Anlamları

Eldivenler genellikle mekanik risklere karşı koruma sağlama yeteneklerine göre kategorilere ayrılır. Bu, belirli bir risk türüne karşı eldivenin sağladığı koruma seviyesini belirtir. Bu kategoriler, genellikle bir dizi harfle temsil edilir ve her bir harf, belirli bir risk türüne karşı koruma kapasitesini belirtir.

"A" harfi, genellikle bir eldivenin aşınma direncini belirtir. Aşınma direnci, eldivenin sürekli sürtünme veya aşındırıcı malzemelerle temas sonucu yıpranma veya zarar görme kapasitesini ifade eder. Yüksek aşınma direncine sahip eldivenler, örneğin inşaat veya ağır sanayi gibi aşınmanın yaygın olduğu durumlar için uygundur.

"B" harfi, bir eldivenin kesilme direncini temsil eder. Kesilme direnci, bir eldivenin keskin nesnelerle temas sonucu kesilme veya yırtılma kapasitesini belirtir. Yüksek kesilme direncine sahip eldivenler, örneğin cam veya metal işleme gibi keskin nesnelerin sıklıkla kullanıldığı işler için uygundur.

"C" harfi, bir eldivenin yırtılma direncini belirtir. Yırtılma direnci, bir eldivenin yük altında veya gerilme durumunda yırtılma veya kopma kapasitesini ifade eder. Yüksek yırtılma direncine sahip eldivenler, örneğin ağır kaldırma veya yük taşıma gibi işler için uygundur.

"D" harfi, bir eldivenin delinme direncini belirtir. Delinme direnci, bir eldivenin keskin nesnelerle temas sonucu delinme veya delinme kapasitesini ifade eder. Yüksek delinme direncine sahip eldivenler, örneğin çivi veya diğer keskin nesnelerle çalışan işçiler için uygundur.

Bu performans seviyeleri, bir eldivenin belirli bir risk türüne karşı koruma sağlama kapasitesini belirlemek için kullanılır. Bu, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, belirli bir iş veya uygulama için en uygun eldivenin seçiminde yardımcı olur.

Eldiven Tipleri

Eldivenler, kullanım alanlarına ve sağladıkları koruma türüne göre çeşitli türlere ayrılır. Bunlar arasında kesilmez eldivenler, kimyasal eldivenler, ısıya dayanıklı eldivenler, kaynakçı eldivenleri, elektrikçi eldivenleri ve daha pek çok özel tip eldiven bulunur.

Kesilmez Eldivenler: Bu tür eldivenler, yüksek kesilme direnci gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Genellikle metal işleme, cam işleme ve benzeri keskin nesnelerle çalışmayı gerektiren işlerde kullanılırlar. Bu eldivenler, kullanıcının ellerini kesilmelere karşı korur ve genellikle yüksek performanslı malzemelerden üretilirler.

Kimyasal Eldivenler: Kimyasal eldivenler, kimyasallara karşı koruma sağlarlar. Çeşitli kimyasallarla çalışmayı gerektiren işlerde kullanılırlar. Bu tür eldivenler, kullanıcının ellerini kimyasal yanıklardan, tahrişlerden ve potansiyel zehirlenmelerden korur.

Isıya Dayanıklı Eldivenler: Isıya dayanıklı eldivenler, ısı ve alevlere karşı koruma sağlarlar. Kaynak, demir döküm ve diğer yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılırlar. Bu eldivenler, kullanıcının ellerini yüksek sıcaklıklardan ve potansiyel yanıklardan korur.

Kaynakçı Eldivenleri: Kaynakçı eldivenleri, yüksek sıcaklıklara, alevlere ve bazen de keskin metallerle çalışmayı gerektiren kaynak işlerinde kullanılır. Bu eldivenler, kullanıcının ellerini yanıklardan ve diğer potansiyel yaralanmalardan korur.

Elektrikçi Eldivenleri: Elektrikçi eldivenleri, elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlarlar. Bu eldivenler, kullanıcının ellerini elektrik çarpmalarından, yanıklardan ve diğer elektrikle ilgili potansiyel tehlikelerden korur. Elektrikçi eldivenleri genellikle yalıtkan malzemelerden yapılmıştır.

Her eldiven tipi, belirli bir uygulama veya risk türü için özel olarak tasarlanmıştır ve belirli standartları karşılamalıdır. Bu, işçilerin belirli bir iş için en uygun koruyucu eldiveni seçmelerine yardımcı olur.

CE Uygunluğu ve PPE Direktifi

CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği'nin ilgili yasalara uygun olduğunu gösterir. Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi, PPE ürünlerinin Avrupa Birliği içinde satışa sunulmadan önce belirli standartlara uygun olmasını gerektirir. Bu, ürünün belirli risklere karşı uygun koruma sağladığını ve kullanıcının güvenliğini garanti eder. EN standartları bu sürecin bir parçasıdır ve üreticilerin bu standartlara uyması gerekmektedir.

Comments


bottom of page